Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák az Monetarium Kft. (székhely: 1067 Budapest, Teréz krt. 19. fsz/3., adószám: 22943471-2-42), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Monetarium kft.

A szolgáltató székhelye:Budapest, 1067, Teréz krt. 19. Fsz/3

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@monetarium.hu

Cégjegyzékszáma: 01-09-945783

Adószáma: 22943471-2-42

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Budapest Főváros VI. Kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Kereskedelmi Osztály

Telefonszáma: 06-30-950-4361

Adatvédelmi nyilvántartási száma: 620/2016

A szerződés nyelve: magyar

Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. A Szabályzat 2024. június 4-étől hatályos, a módosítás jogát fenntartjuk.

1.3. A monetarium.hu illetve a webhelyen szerepelő képek, adatok, információk a Monetarium Kft. tulajdonát képezik. Minden jog fenntartva! (C)

Adatkezelési szabályok

1.4. Az adatvédelmi tájékoztató honlapunkon elérhető.

A monetarium.hu oldalon a cégünk által kínált numizmatikai és militáriával kapcsolatos  tételek (érmék, papírpénzek, részvények, kitüntetések adományozók, papírrégiségek és ehhez kapcsolódó tárgyak) vásárolhatók meg.

1.5. A tételek online vagy személyesen a boltban is megvásárolhatók. A tétel ára az ÁFÁ-t is tartalmazza, a postai díjazás azonban külön számítandó. (Lásd: Szállítás)

1.6. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. 

1.7. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

1.9. A rendelés minden esetben a webshop felületén történik, regisztrációhoz kötött. A regisztrált felhasználó miután sikeresen befejezte a rendelést visszaigazoló e-mailben értesül, a személyes átvétel, vagy az utalás, postázás menetéről.

1.10. Adatbeviteli hibák kijavítására  e-mailben vagy telefonon keresztül, de személyesen van lehetőség.

1.11. Fizetési lehetőségek, szállítási módok a Szállítás címke alatt találhatók.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.12. A megrendelések feldolgozása 3-5 munkanapon belül történik meg.

1.13. Az általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 3-5 munkanapon belül történik. A postai kézbesítés a postázás módjától függ.

Elállás joga

1.14. A fogyasztó számára 2 hét, vagyis 10 munkanap áll rendelkezésére a tétel átvételére, ez követően a rendelés automatikusan törlődik, a tétel ismét meghirdetésre kerül.

1.15. A fogyasztónak 2 hét, vagyis 10 munkanapig lehetősége van indoklás nélkül visszalépni a vásárlástól. Ez esetben a Monetarium Kft. visszafizetési az esetlegesen már kifizetett vételárat. 10 munkanapon túl a két fél kölcsönös megegyezése szerint történik a rendelés visszamondása.

Jótállás

1.16. A Monetarium Kft. garanciát és visszavételt vállal minden a webshopban értékesített termékére, mely az átvétel napjától 10 munkanapig indoklás nélkül érvényes, más esetekben a két fél kölcsönös megegyezése formájában történik.

Panaszkezelés

1.17. A webshop köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről – ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével – és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és – ha a panaszokat ilyen módon is fogadja – elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.

Vegyes rendelkezések

1.18. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Pest Szintű Kerületi Bíróság/Törvényszék illetékességét.

Budapest, 2024.06.04