Vásárlási Utalvány Felhasználási Szabályzat

 

Vásárlási utalvány a jelen szabályzatnak megfelelő módon előállított, és a jelen szabályzat szerint vásárlásra jogosító sorszámozott okirat. Az utalvány kibocsátási értéke az az összeghatár, amely értékben a vásárló a Monetárium üzletében(1067,Budapest, Teréz krt.19), utalvány felhasználásával árut vásárolhat.

 

1. A vásárlási utalvány kötelező tartalmi elemei:

·         kibocsátó adatai: Monetarium kft.

·         a vásárlási utalványra vonatkozó utalás

·         a kibocsátási érték moneta értékben (1 moneta = 1 magyar forint)

·         a felhasználási időszak

·         felhasználási hely adatai (1067, Budapest, Teréz krt.19)

·         sorszám

 

 2. A vásárlási utalványról:

A vásárlási utalvány nyomdai úton előállított okirat.

A vásárlási utalvány limitált kiadású, sorszámozott, utánnyomása kizárt.

Az vásárlási utalványt a kibocsátó az általa meghatározott mennyiségben jogosult kibocsátani különböző kibocsátási értékben (500 Ft, 1.000Ft, 2.000 Ft, 5.000Ft, 10.000Ft).

A vásárlási utalvány nem minősül pénznek, illetve értékpapírnak.

A vásárlási utalvány hamisítása bűncselekmény.

A vásárlási utalvány megvásárlásával, illetve bármely módon történő megszerzésével a vevő az vásárlási utalvány kibocsátására vonatkozó, a mindenkor hatályos szabályzatot magára nézve kötelezően elfogadja.

A vásárlási utalvány elvesztése, sérülése, csereutalvány igénylésére, illetve a vételár visszakövetelésére nem jogosít.

3. A vásárlási utalványokat kizárólag a Monetárium üzletében lehet megvásárolni a kibocsátótól, személyes átvétellel vagy online. Az utalvány vásárlásról kibocsátó pénztárbizonylatot ad ki. Ezzel egyidejűleg az utalvány élesítésre kerül a kibocsátó rendszerében, illetve az utalványon rögzítésre kerül a kiállítás dátuma.

 4. Az vásárlási utalvány felhasználása:

Az utalvány felhasználása a vásárlási utalványon feltüntetett határidőhöz (2025 december 30) és helyhez (Monetárium)  kötött.

Az vásárlási utalvány bárkire szabadon átruházható.

A vásárlási utalvány tulajdonosa jogosult az utalvány beváltásával a felhasználási időszakon belül a Monetárium üzletében, az ajándék utalvány kibocsátási értékén árut vásárolni.

A vásárlási utalvány tulajdonosának azt kell tekinteni, akinek az utalvány a birtokában van. A kibocsátó, illetve a felhasználási hely nem vizsgálja az utalvány tulajdonjogát.

A vásárlási utalvány érvényesítése azzal valósul meg, hogy értékesítéskor élesítésre kerül a kibocsátó rendszerében.

A vásárlási utalvány felhasználása azzal valósul meg, hogy az utalványt a vásárló az áru/szolgáltatás ellenértékének egészben vagy részben történő kiegyenlítésére a felhasználási helynek átadja.

A vásárlási utalvány kibocsátási értékénél kisebb értékű áru megvásárlása vagy szolgáltatás igénybevétele esetén az érték és a kibocsátási érték közötti különbség sem készpénzben, sem utalványban nem téríthető vissza a vásárlónak.

Az utalvány készpénzre nem váltható, érvényes vagy érvénytelen utalvány visszavásárlására a kibocsátó nem nyújt lehetőséget.

Mivel az utalvány készpénz helyettesítő eszköz, vásárláskor a felhasználás helye (üzlet) minden esetben a termék teljes összegéről állítja ki a bizonylatot/számlát.

A vásárlási utalvány csak sérülésmentes utalvány lehet.  A sérült, vagy hiányos ajándék utalvány nem használható fel.

A felhasználás határidejének lejárta utána a fel nem használt utalványok érvényüket veszítik, visszaváltásra vagy hosszabbításra a kibocsátó nem nyújt lehetőséget.

A Monetárium Kft. a felhasználási szabályzat módosításának jogát fenntartja,  az aktuális feltételeket honlapján és üzlethelyiségében közzéteszi. 

 

 

Monetárium kft., 2020. november 2.