Tételek: 1 to 36 of 36 (1 Pages)
5 pengő 1939 BP 2db sorszámkövető

5 pengő 1939 BP 2db sorszámkövető

5 pengő 1939 BP 2db sorszámkövető, UNC..

20.000 Ft

Unc
10 pengő 1936 BP

10 pengő 1936 BP

10 pengő 1936 BP, XF, P#100..

1.000 Ft

XF
20 pengő 1941 BP

20 pengő 1941 BP

20 pengő 1941 BP, XF-..

1.500 Ft

XF
Százmillió Pengő 1946 BP

Százmillió Pengő 1946 BP

Százmillió Pengő 1946 BP, VF+..

600 Ft

VF
Tízezer Adópengő 1946

Tízezer Adópengő 1946

Tízezer Adópengő 1946, XF-..

800 Ft

XF
Egymillió B-Pengő 1946 BP

Egymillió B-Pengő 1946 BP

Egymillió B-Pengő 1946 BP, aUNC..

7.500 Ft

AU
Vöröshadsereg 1000 pengő 1944

Vöröshadsereg 1000 pengő 1944

Vöröshadsereg 1000 pengő 1944, Fine..

25.000 Ft

Fine
Tízmillió B-Pengő 1946 BP

Tízmillió B-Pengő 1946 BP

Tízmillió B-Pengő 1946 BP, Adamo MBK2#P38..

15.000 Ft

XF
Vöröshadsereg 100 pengő 1944

Vöröshadsereg 100 pengő 1944

Vöröshadsereg 100 pengő 1944, XF-..

2.000 Ft

XF
Vöröshadsereg 100 pengő 1944 Sorszámkövető 2db

Vöröshadsereg 100 pengő 1944 Sorszámkövető 2db

Vöröshadsereg 100 pengő 1944 Sorszámkövető 2db, XF+..

12.000 Ft

XF
Vöröshadsereg 20 pengő 1944

Vöröshadsereg 20 pengő 1944

Vöröshadsereg 20 pengő 1944, XF-..

3.000 Ft

XF
Vöröshadsereg 5 pengő 1944

Vöröshadsereg 5 pengő 1944

Vöröshadsereg 5 pengő 1944..

1.500 Ft

XF
Vöröshadsereg 2 pengő 1944

Vöröshadsereg 2 pengő 1944

Vöröshadsereg 2 pengő 1944, VF+..

800 Ft

VF
Százmillió Milpengő 1946 BP

Százmillió Milpengő 1946 BP

Százmillió Milpengő 1946 BP, Fine, Adamo MBK2#P33..

300 Ft

Fine
Egymilliárd Milpengő 1946 BP

Egymilliárd Milpengő 1946 BP

Egymilliárd Milpengő 1946 BP, XF+, Adamo MBK2#P34..

1.000 Ft

XF
100 000 Milpengő 1946 BP

100 000 Milpengő 1946 BP

100 000 Milpengő 1946 BP, Adamo MBK2#P30, XF..

800 Ft

XF
Egymilliárd Milpengő 1946 BP

Egymilliárd Milpengő 1946 BP

Egymilliárd Milpengő 1946 BP, XF-, Adamo MBK2#P34..

600 Ft

XF
10 000 Milpengő 1946 BP

10 000 Milpengő 1946 BP

10 000 Milpengő 1946 BP, XF+, Adamo MBK2#P29..

700 Ft

XF
1 pengő 1938 BP

1 pengő 1938 BP

1 pengő 1938 BP, Adamo MBK2#P1A..

15.000 Ft

XF
Százmillió B.-pengő 1946

Százmillió B.-pengő 1946

Százmillió B.-pengő 1946 XF..

60.000 Ft

XF
10 millió B-pengő 1946

10 millió B-pengő 1946

10 millió B-pengő 1946 XF+ (függőleges hajtás)..

30.000 Ft

XF
Tízezer B-pengo 1946  aUNC

Tízezer B-pengo 1946 aUNC

Tízezer B-pengo 1946  aUNC..

7.000 Ft

Unc
Százezer B-pengő 1946  aUNC

Százezer B-pengő 1946 aUNC

Százezer B-pengő 1946  aUNC..

7.000 Ft

Unc
Egymillió B-pengő 1946

Egymillió B-pengő 1946

Egymillió B-pengő 1946 aUNC..

8.000 Ft

Unc
Tízmillió B-pengő 1946

Tízmillió B-pengő 1946

Tízmillió B-pengő 1946 aUNC..

45.000 Ft

Unc
500 pengő 1945 sorszámkövető 4db

500 pengő 1945 sorszámkövető 4db

500 pengő 1945 sorszámkövető 4db, aUNC, a 060721 sorszámú bankjegy sérült..

18.000 Ft

AU
500 pengő 1945 sorszámkövető 2db

500 pengő 1945 sorszámkövető 2db

500 pengő 1945 sorszámkövető 2db, aUNC..

9.000 Ft

Unc
500 pengő 1945 sorszámkövető 2db

500 pengő 1945 sorszámkövető 2db

500 pengő 1945 sorszámkövető 2db, aUNC..

9.000 Ft

Unc
500 pengő 1945 sorszámkövető 5db

500 pengő 1945 sorszámkövető 5db

500 pengő 1945 sorszámkövető 5db, aUNC..

24.000 Ft

Unc
500 pengő 1945 sorszámkövető 3db

500 pengő 1945 sorszámkövető 3db

500 pengő 1945 sorszámkövető 3db, aUNC..

14.000 Ft

Unc
500 pengő 1945 sorszámkövető 3db

500 pengő 1945 sorszámkövető 3db

500 pengő 1945 sorszámkövető 3db, aUNC..

14.000 Ft

Unc
500 pengő 1945 sorszámkövető 3db

500 pengő 1945 sorszámkövető 3db

500 pengő 1945 sorszámkövető 3db, aUNC..

14.000 Ft

Unc
500 pengő 1945 sorszámkövető 2db

500 pengő 1945 sorszámkövető 2db

500 pengő 1945 sorszámkövető 2db, aUNC..

9.000 Ft

Unc
500 pengő 1945 sorszámkövető 4db

500 pengő 1945 sorszámkövető 4db

500 pengő 1945 sorszámkövető 4db ..

20.000 Ft

1000 pengő 1943 sorszámkövető 4db

1000 pengő 1943 sorszámkövető 4db

1000 pengő 1943 sorszámkövető 4db..

60.000 Ft

XF
10 pengő 1936 sorszámkövető 4db

10 pengő 1936 sorszámkövető 4db

10 pengő 1936 sorszámkövető 4db..

30.000 Ft

Unc
Tételek: 1 to 36 of 36 (1 Pages)